×

podziekowania

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam w budowie i ulepszaniu tej strony.

     W pierwszej kolejności podziękowania chcemy skierować do rodzin osób Represjonowanych, którzy podzielili się z nami swoimi bolesnymi historiami, materiałami ikonograficznymi, informacjami oraz zgodzili się na wykorzystanie ich wizerunku. Dziękujemy także wszystkim innym osobom prywatnym i instytucjom, które wyraziły zgodę na wykorzystanie ich zasobów archiwalnych.
     Szczególne podziękowania składamy pod adresem firmy Picaresque, przede wszystkim Macieja Pawlickiego, który użyczył nam materiały filmowe celem wykorzystania na stronie. Wdzięczni jesteśmy także Kamilowi Pawlickiemu za przekazanie fragmentów ścieżki dźwiękowej. Dziękujemy także wszystkim, którzy zgłaszają swoje uwagi co do wyglądu i zawartości merytorycznej, tak wzbogacając naszą wiedzę o kolejne dane, jak również zwracając uwagę na ewentualne błędy.
     Wspólnym wysiłkiem nie tylko oddamy hołd tym, którzy ofiarowali swoje życie za życie innych, ale też uchronimy pamięć o tym elemencie wojennego doświadczenia Polaków, dla następnych pokoleń.


Zespół redakcyjny.