× Zamknij
× zamknij menu

Upamiętnianie

Brańsk

Miasto Brańsk  w pow. Bielsk Podlaski, na terenie którego uratowano wiele osób narodowości żydowskiej.  Owe przypadki z lat okupacji niemieckiej 1941-1944 są udokumentowane w źródłach oraz z literaturze przedmiotu. Aż siedem rodzin z tej małej miejscowości zostało także uhonorowane medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, a ich historie są znane nie tylko w kraju, ale też za granicą. Na tablicy memoratywnej zostaną umieszczone następujące nazwiska rodzin: Gołęmbieckich, Klinickich, Kołoszków, Laskowskich, Miśkiewiczów, Sobolewskich     oraz     farmaceutki   Janiny   Woińskiej    oraz    osób    ocalonych z żydowskich rodzin z Brańska i okręgu białostockiego: Alpernów, Brenerów, Brojdów,  Dolińskich, Goldów, Finkelsztejnów, Jęczmieniów, Kamieniów, Klejnotów, Rachelzonów, Rubinsztejnów, Szapirów, Szpaków, Wajnsztejnów, Wasserów, Wróblów (w latach 1942-1944).  Tablica memoratywna zostanie zawieszona na budynku Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8 w dniu 24 marca b.r. lub w terminie późniejszym, jeśli UM w Brańsku nie załatwi kwestii formalnych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.