× Zamknij
× zamknij menu

Twoja pomoc

Prosimy, by nadsyłane informacje, o ile to możliwe, formułowane były według następującego schematu:

  1. Data i miejsce wydarzenia.
  2. Kto pomagał (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, zawód, miejsce zamieszkania, członkowie najbliższej rodziny, motywacja działań, losy powojenne).
  3. W jaki sposób Pomoc była udzielana.
  4. Komu pomagano (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, członkowie najbliższej rodziny, zawód, sytuacja do czasu uzyskania Pomocy, okoliczności i miejsce śmierci ewentualnie losy powojenne)
  5. Kto prześladował, jaki charakter miała represja (śmierć, uwięzienie, pobicie itp.).
  6. O ile informacja pochodzi z lektury tekstu, prosimy o podanie tytułu dzieła, nazwiska autora, roku i miejsca wydania oraz numerów stron. Jeśli to możliwe, prosimy o wykonanie skanu/kserokopii i dołączeni do wiadomości e-mailowej/listu.
  7. Kontakt do osób, które mogą coś jeszcze wiedzieć na opisywany przez Państwa temat.

 

WOLONTARIAT

Wszystkich chętnych zapraszamy do pomagania nam w charakterze wolontariuszy. Wasze umiejętności i energia mogą okazać się nieocenione w upamiętnianiu bohaterów i szerzeniu na całym świecie wiedzy o polskiej historii. Proszę pisać bezpośrednio na adres e-mailowy: marcin.urynowicz@ipn.gov.pl lub korzystać z powyższego formularza kontaktowego, w polu „Treść” wpisując informację o chęci podjęcia się wolontariatu i ewentualnie opisując w jaki sposób najlepiej mogliby Państwo wykorzystać swe możliwości czasowe i umiejętności, np. tłumaczenia dzięki znajomość języków obcych.

Dziękujemy

 

Uwaga:

Jeśli zauważą Państwo informacje, które należy skorygować, poprawić, także bardzo prosimy o napisanie do nas. Będzie to niezwykle istotna pomoc w weryfikacji posiadanych przez nas informacji i propagowaniu rzetelnej wiedzy historycznej.