× Zamknij
× zamknij menu

Skany dokumentów

Prasa polska informuje o powstaniu "Żegoty"
6 Września 1939 roku Szef Zarzadu Cywilnego Wehrmachtu zakazuje wszelkiego obrotu "majatkiem znajdujacym się w posiadaniu Żydów"
Fragment dokumentacji niemieckiej na temat szmuglu polsko-żydowskiego
Fragment sprawozdania policyjnego na temat szmuglu do getta łódzkiego
Depesza "Żegoty" z dnia 8 stycznia 1943 roku
Dla zastraszania i wzmocnienia terroru urządzano publiczne egzekucje
Ogłoszenie, także po białorusku, nakazujące oddawać Żydów w ręce policji
Kara śmierci dla Żydów getta opuszczających oraz dla Polaków, którzy udzielają im jakiejkolwiek Pomocy
Żydom nakazano noszenie specjalnych opasek, na których widniała tzw. Gwiazda Dawida
Niemcy Żydów na różne sposoby zohydzali i nawoływali do nienawiści wobec nich
Egzekucja Michała Kruka
Niemcy obiecywali nagrody za powiadamianie o miejscu przebywania Żydów lub podanie do wiadomości władz, kto z Polaków Żydom pomaga
Polaków Niemcy straszyli tyfusem roznoszonym jakoby przez Żydów
Odezwy by pomagać Żydom publikował także sam Delegat Rządu
W miarę możności karano takich zdrajców od razu
Ostrzegano, iż działalność zdrajców i szmalcowników będzie karana w przyszłości
Dla zastraszania i wzmocnienia terroru urządzano publiczne egzekucje