× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Madej Zofia z domu Janus, Madej Mieczysław, Janus Helena, Janus Krzysztof, Janus Genowefa

Madej Zofia z domu Janus, urodzona w 1919 r., córka Stanisława i Marianny, mąż Mieczysław, zamieszkała w gajówce Dzwonowice, we wsi Biskupice, gmina Pilica (powiat zawierciański).

Madej Mieczysław, żona Zofia z domu Janus, zamieszkały w gajówce Dzwonowice, we wsi Biskupice, gmina Pilica (powiat zawierciański).

Janus Helena, mąż Bronisław, zamieszkała w gajówce Dzwonowice, we wsi Biskupice, gmina Pilica (powiat zawierciański).

Janus Krzysztof, urodzony około 1940 r., syn Bronisława i Heleny, zamieszkały w gajówce Dzwonowice, we wsi Biskupice, gmina Pilica (powiat zawierciański).

Janus Genowefa, urodzona około 1940 r., córka Anieli, zamieszkała w gajówce Dzwonowice, we wsi Biskupice, gmina Pilica (powiat zawierciański).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Wraz z Marianną i Stanisławem Janusami (rodzicami Zofii) oraz Bronisławem Janusem8 (bratem Zofii) od lipca 1942 r. do 12 stycznia 1943 r. ukrywali w gospodarstwie 6 lub 7 osób narodowości żydowskiej (członków rodzin Berlińskich i Rusinków, m.in. Esterę Rusinek). Rodzina Berlińskich była im znana, ponieważ przed wojną prowadziła młyn w miejscowości Maloszyna. Za ukrywanie osób gospodarze nie otrzymywali zapłaty, jednak ukrywający się Żydzi płacili za żywność. W wyniku zadenuncjowania 12 stycznia 1943 r. ukrywający się Żydzi (z wyjątkiem Estery Rusinek, która w niewyjaśnionych okolicznościach uniknęła śmierci) zostali zamordowani przez Niemców (brak danych o formacji). Śmierć ponieśli także członkowie rodziny Janus (z wyjątkiem Bronisława i Stanisława, których nie było w domu). Gospodarstwo zostało przez Niemców doszczętnie spalone. 


Źródło: Yad Vashem, Departament Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, sygn. 7669 [Protokół przesłuchania świadka Bronisława Janusa przez OKBZpNP IPN w Katowicach 10.05.1995 r.].

Bibliografia: Bielawski W., Pilchowski C., Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzieloną Żydom, Warszawa 1981, s. 31, 44; Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu, red. Izrael Gutman, red. wyd. polskiego D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, s. 248; Wroński S., Zwolak M., Polacy–Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 413.

Autor: Tomasz Gonet

 

8 Marianna, Stanisław i Bronisław Janus zostali uhonorowani tytułami Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 16 czerwca 1997 r. [za:] Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata…, s. 248; Yad Vashem, Departament Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, sygn. 7669.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF