× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Leżeński Jerzy

Leżeński Jerzy, urodzony 18 kwietnia 1906 r. w Warszawie, syn Pawła i Adeli, żona Maria, zamieszkały w Warszawie.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Wraz ze swoją żoną Marią oraz synem Cezarym ukrywał osoby narodowości żydowskiej w swoim mieszkaniu w Warszawie przy ul. Hożej 39 (Klara Henner z d. Mitler oraz jej córki: Walentyna [Waldyna] Held z d. Henner oraz Irena Henner). Ponadto organizował fałszywe dokumenty dla ukrywających się Żydówek. Gdy nie mogły dłużej przebywać w jego mieszkaniu zorganizował dla nich bezpieczne miejsca schronienia w Warszawie oraz w Świdrze, a także znalazł zatrudnienie dla Klary Henner. Przez cały okres ukrywania się udzielał im regularnej pomocy finansowej. Gdy policja granatowa aresztowała Waldynę Held, przekupił dozorcę kamienicy, którego deklaracja i sfałszowany wpis do księgi meldunkowej spowodował jej zwolnienie. W maju 1944 r. został aresztowany przez gestapo i rozstrzelany. Brak informacji o okolicznościach jego zatrzymania. Jerzy Leżeński wraz z żoną Marią i synem Cezarym zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 2 lutego 2000 r.


Źródło: Yad Vashem, Departament Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, sygn. 8774 [Oświadczenie świadka Alicji Maciejowskiej z d. Neufeld, 12.10.1999 r.; Oświadczenie Cezarego Leżeńskiego, 30.08.1999 r.; Kwestionariusz personalny wypełniony przez Cezarego Leżeńskiego na potrzeby procedury przyznania tytułu SwNŚ; Oświadczenie ocalałej Ireny Mozolewskiej z d. Henner].

Autor: Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF