× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Kurowski Stefan Antoni

Kurowski Stefan Antoni, urodzony 27 listopada 1902 r. w Kowlu, syn Józefa i Stefanii, żona Stanisława z domu Przyłucka, zamieszkały we Włochach pod Warszawą.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Wraz z żoną Stanisławą ukrywał w swoim domu przy ul. Piastowskiej 4/3 we Włochach pod Warszawą członków zaprzyjaźnionej rodziny Sternberg (m.in. Edmund Sternberg, Klaudia Sternberg z d. Latow, Ala i Jolanta Sternberg). Edmund Sternberg początkowo ukrywał się w domu Kurowskich okresowo, a od września 1944 r. do stycznia 1945 r. przebywał tam stale. Rodzina Kurowskich dostarczała również żywność osobom narodowości żydowskiej do getta warszawskiego. 15 lub 16 września 1944 r., prawdopodobnie na skutek donosu, gestapo przeprowadziło rewizję domu Kurowskich. Nie znaleźli jednak ukrywającego się w specjalnie przygotowanej kryjówce Edmunda Sternberga. Pomimo to Stefan Kurowski został aresztowany, a następnie osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz (numer obozowy 198 383). 22 października 1944 r. został przeniesiony do obozu koncentracyjnego Flossenbürg (numer obozowy 31 098). Zginął 2 kwietnia 1945 r. w Hersbruck. Uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata 28 czerwca 2000 r.


Źródło: AŻIH, Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w Żydowskim Instytucie Historycznym (1979–2004), sygn. 2483; Yad Vashem, Departament Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, sygn. 8973 [Kwestionariusz personalny wypełniony przez córkę Elżbietę Kurowską-Kęcik na potrzeby procesu przyznania tytułu SwNŚ; Pismo Kierownika Biura Inf. i Poszukiwań PCK do rodziny Kurowskich z dnia 13.02.1951; Akt zgonu wystawiony przez Sonderstandesamt w Arolsen; Oświadczenie Jolanty Sternberg-Gawlikowskiej (córki Edmunda Sternberga) z 4.11.1999 r.; Relacja Elżbiety Kurowskiej-Kęcik 15.12.1999 r.]; www.straty.pl [Muzeum KZ-Gedenkstätte-Flossenbürg; APMA-B, Księgi Pamięci].

Autor: Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF