× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Żabińska Zofia

Żabińska Zofia, urodzona 26 marca 1925 r. w Szreniawie, studentka medycyny, zamieszkała w okresie okupacji w Warszawie.

 

Okoliczności represji:

Aresztowana w Warszawie 1 sierpnia 1944 r. za przechowywanie osób narodowości żydowskiej (nazwiska nieznane). 12 sierpnia 1944 r. wywieziona do KL Auschwitz (numer obozowy 86 857). 17 września 1944 r. przeniesiona do obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen, gdzie doczekała wyzwolenia.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./2243, ankieta 18.08.1959; ibidem, Numerowe wykazy kobiet.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2000, t. III, s. 1292.

Autor: Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF