× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Zawada Piotr Paweł

Zawada Piotr Paweł, urodzony 28 czerwca 1917 r.18 w Wiśniowej (powiat staszowski), syn Piotra, zawód: urzędnik państwowy.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Został aresztowany przez gestapo 11 października 1940 r. koło Staszowa, za pomoc osobom narodowości żydowskiej (brak informacji o danych personalnych oraz formie pomocy). Więziony przez 3 tygodnie w siedzibie gestapo w Ostrowcu, a następnie osadzony w więzieniu w Radomiu. W grudniu 1941 r. został wywieziony do KL Auschwitz. W marcu 1943 r. przeniesiony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Wyzwolony przez wojska brytyjskie koło Schwerina 3 maja 1945 r.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./2626, ankieta – 16.01.1961; www.straty.pl.

Autor: Tomasz Gonet

 

18 Inna data urodzenia: 28 czerwca 1912 r. [za:] www.straty.pl.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF