× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Zawada Jan

Zawada Jan, urodzony 27 lutego 1905 r. w Umianowicach (powiat pińczowski), zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w Umianowicach.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowany w Umianowicach 12 czerwca 1943 r. za przechowywanie osób narodowości żydowskiej (nazwiska nieznane). Przebywał w areszcie w Chmielniku. 15 czerwca 1943 r. został osadzony w więzieniu w Busku Zdroju. 29 lipca 1943 r. Wywieziony do KL Auschwitz (numer obozowy 131 949). Zmarł 14 lutego 1944 r. w podobozie Auschwitz w Monowicach.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./9127, ankieta 27.10.1972; ibidem, Numerowe wykazy mężczyzn.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2006, t. III, s. 1318.

Autor: Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF