× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Weyssenhoff-Zielewicz Aleksandra

Weyssenhoff-Zielewicz Aleksandra, urodzona 1 sierpnia 1891 r.16 w Samoklęskach (ówczesny powiat lubartowski), zawód: urzędniczka, zamieszkała w okresie okupacji w Laskach.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowana w Laskach 16 marca 1943 r., za przechowywanie kobiety narodowości żydowskiej (nazwisko nieznane). Przesłuchiwana na posterunku policji granatowej w Pruszkowie, a następnie osadzona w więzieniu na Pawiaku w Warszawie. 29 kwietnia 1943 r. wywieziona do KL Auschwitz (numer obozowy 43 582), gdzie była więziona do 27 sierpnia 1944 r. Od 29 sierpnia 1944 r. osadzona w KL Ravensbrück, gdzie przebywała do 14 września 1944 r. 16 września 1944 r. wywieziona do obozu pracy Taucha pod Lipskiem, a następnie w marcu 1945 r. do KL Bergen- -Belsen, gdzie doczekała wyzwolenia obozu.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./2049, ankieta – 10.08.1960; ibidem, Numerowe wykazy kobiet; www.straty.pl.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2000, t. III, s. 1191.

Autor: Tomasz Gonet

 

16 Inna data urodzenia: 21 stycznia 1891 r. [za:] www.straty.pl.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF