× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Waczkowski Paweł, Waczkowski Mateusz Tadeusz,

Waczkowski Paweł, urodzony 26 czerwca 1894 r. w Warszawie.

Waczkowski Mateusz Tadeusz, urodzony 11 grudnia 1919 r. w Warszawie, syn Pawła, zawód: aktor, zamieszkały w okresie okupacji w Warszawie.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowani w Warszawie około 29 listopada 1941 r. za pomoc osobom narodowości żydowskiej z getta warszawskiego (brak informacji o danych personalnych oraz formie udzielanej pomocy). Osadzeni w więzieniu na Pawiaku w Warszawie, skąd 17 kwietnia 1942 r. zostali przetransportowani do KL Auschwitz (numery obozowe: Paweł: 31 344, Mateusz Tadeusz: 31 345). Paweł Waczkowski został następnie przeniesiony 7 lipca 1942 r. do KL Mauthausen. Dalszy jego los pozostaje nieznany. Jego syn Mateusz Tadeusz przebywał w podobozie Buna oraz w Auschwitz-Birkenau. 10 marca 1943 r. został przeniesiony do KL Neuengamme (numer obozowy 18 235), gdzie doczekał wyzwolenia obozu 3 maja 1945 r.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./4287, ankieta – 16.07.1963; ibidem, Numerowe wykazy mężczyzn; APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./3044, ankieta – 5.01.1962.

Bibliografia: Domańska R., Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939– –1944, Warszawa 1978, s. 215–218; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940– –1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2000, t. I, s. 517;

Autor: Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF