× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Rybkowski Stefan

Rybkowski Stefan, urodzony 16 grudnia 1904 r. w Warszawie, syn Stanisława, zawód: majster murarski.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowany w Warszawie 5 kwietnia 1940 r. za ukrywanie osób narodowości żydowskiej (nazwiska nieznane). Osadzony w więzieniu na Pawiaku w Warszawie, następnie przeniesiony do więzień w Wiśniczu i na Montelupich w Krakowie. 18 lutego 1942 r. ponownie osadzony na Pawiaku. Od 18 kwietnia 1942 r. więziony w KL Auschwitz (numer obozowy 31 277), następnie przeniesiony do Mauthausen-Gusen I, gdzie doczekał wyzwolenia 5 maja 1945 r.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./3914, ankieta – 18.03.1963; ibidem, Numerowe wykazy mężczyzn; www.straty.pl.

Bibliografia: Domańska R., Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939– –1944, Warszawa 1978, s. 202, 215–217; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940– –1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2000, t. I, s. 515.

Autor: Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF