× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Repliński Stanisław

Repliński Stanisław, urodzony 20 kwietnia 1919 r. w Morszkowie (powiat sokołowski), syn Michała i Aleksandry, zawód: malarz, zmarł 11 czerwca 1979 r.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowany w Warszawie w lipcu 1943 r. za pomoc osobom narodowości żydowskiej w ucieczce z getta (nazwiska nieznane). Osadzony w więzieniu na Pawiaku w Warszawie, a następnie od 25 sierpnia 1943 r. więziony w KL Auschwitz (numer obozowy 139 304). W październiku 1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald (numer obozowy 90 933), gdzie doczekał wyzwolenia.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./3227, ankieta – 5.02.1962; ibidem, Numerowe wykazy mężczyzn; www.straty.pl.

Bibliografia: Domańska R., Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939– –1944, Warszawa 1978, s. 346; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940– –1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2000, t. II, s. 707.

Autor: Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF