× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Rek Walenty

Rek Walenty, urodzony 12 lutego 1914 r. w Pączewie (powiat grójecki), zawód: szewc.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowany w Nowym Mieście nad Pilicą w październiku 1942 r. za dostarczanie żywności osobom narodowości żydowskiej (nazwiska nieznane). 20 października 1942 r. wywieziony do KL Auschwitz (numer obozowy 68 930), skąd został przetransportowany w listopadzie 1944 r. do KL Sachsenhausen. Brak informacji o jego dalszych losach.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat/1550, ankieta – 17.08.1955; ibidem, Numerowe wykazy mężczyzn.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2006, t. II, s. 860.

Autor: Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF