× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Puła Zofia, Puła Wojciech, Puła Janina, Puła Izabela, Puła Władysław

Puła Zofia, urodzona 11 lutego 1893 r. w Małcu (obecnie powiat dąbrowski), mąż: Wojciech, zawód: gospodyni domowa, zamieszkała w okresie okupacji w Małcu.

Puła Wojciech, urodzony 4 czerwca 1895 r. w Małcu (obecnie powiat dąbrowski), żona: Zofia, zawód: rolnik, stolarz, zamieszkały w okresie okupacji w Małcu.

Puła Janina, urodzona w 1924 r. w Małcu (obecnie powiat dąbrowski), córka Wojciecha i Zofii, zamieszkała w okresie okupacji w Małcu.

Puła Izabela, urodzona w 1926 r. w Małcu (obecnie powiat dąbrowski), córka Wojciecha i Zofii, zamieszkała w okresie okupacji w Małcu. Puła Władysław, urodzony 20 sierpnia 1927 r. w Małcu (obecnie powiat dąbrowski), syn Wojciecha i Zofii, zamieszkały w okresie okupacji w ­Małcu.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Udzielali pomocy osobom narodowości żydowskiej (brak informacji o danych personalnych oraz formie pomocy10). Aresztowani 8 listopada 1942 r. i osadzeni w więzieniu w Brzesku, a następnie 10 listopada 1942 r. w więzieniu na Montelupich w Krakowie, skąd zostali wywiezieni 16 grudnia 1942 r. do KL Auschwitz (numery obozowe: Zofia – 27 200, Wojciech – 83 780, Władysław – 83 779, Janina – 27 901, Izabela – 27 902). Wojciech zmarł w obozie 14 kwietnia 1943 r.; Zofia zmarła w obozie 29 kwietnia 1943 r.; Janina i Izabela zmarły w obozie (daty nieznane); Władysław 24 czerwca 1944 r. został przeniesiony do KL Buchenwald, gdzie doczekał wyzwolenia 14 maja 1945 r.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./1525, ankieta – 12.07.1960; www.straty.pl.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2002, t. IV, s. 2302, 2304, 2308; Musiał A., Krwawe upiory. Dzieje powiatu Dąbrowa Tarnowska w okresie okupacji hitlerowskiej, Tarnów 1993, s. 139.

Autor: Tomasz Gonet

 

10 Policja w czasie rewizji znalazła w domu Wojciecha Puły karabin po zabitym Żydzie Mendlu Amsterdamie.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF