× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Postek Stanisław, Postek Julianna, Postek Wacław, Postek Henryk

Postek Stanisław, urodzony 15 października 1882 r., syn Jana i Franciszki, zawód: rolnik, żona Julianna, zamieszkały w okresie okupacji w Stoczku Węgrowskim (obecnie powiat węgrowski).

Postek Julianna, urodzona w 1891 r., córka Michała i Franciszki, mąż Stanisław, zamieszkała w okresie okupacji w Stoczku Węgrowskim (obecnie powiat węgrowski).

Postek Wacław, syn Stanisława, zamieszkały w okresie okupacji w Stoczku Węgrowskim (obecnie powiat węgrowski).

Postek Henryk, syn Stanisława, zamieszkały w okresie okupacji w Stoczku Węgrowskim (obecnie powiat węgrowski).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

5 września 1943 r. zostali aresztowani w Stoczku Węgrowskim za ukrywanie osób narodowości żydowskiej. W lecie 1942 r. udzielili pomocy trzem znajomym Żydom, którzy uciekli z getta warszawskiego. W sierpniu 1942 r. dołączył do nich Hajkiel, a następnie jeszcze dwie osoby – uciekinierzy z transportu do Treblinki. Pod koniec 1942 r. do domu Postków przyszło również 2 braci oraz siostra z małym dzieckiem z rodziny Majorków. Postkowie prawdopodobnie udzielili pomocy jeszcze trzem innym Żydom. Po aresztowaniu Stanisław Postek kilka dni przebywał w więzieniu na Pawiaku w Warszawie, a następnie został wywieziony do KL Auschwitz, gdzie zmarł w marcu 1944 r. Julianna Postek zmarła 6 września 1943 r. na skutek tortur, którym została poddana na posterunku żandarmerii niemieckiej w Stoczku Węgrowskim. Wacław i Henryk Postkowie zostali osadzeni w więzieniu na Pawiaku w Warszawie, skąd zostali zwolnieni w listopadzie 1943 r. W aktach podano informację o ich ponownym aresztowaniu w czerwcu 1944 r. (brak informacji o powodach i okolicznościach zatrzymania oraz o ich dalszych losach).


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./ 15004, ankieta – 25.11.1989; AIPN Bi 1/1381, k. 8–13, 83; AIPN Bi 1/1141, k. 10–36; AIPN Bi 1/1034, k. 202–226.

Bibliografia: Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady. Przywracanie pamięci, Łódź 2009, s. 117; Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok–Sokołów Podlaski 2006.

Autor: Tomasz Gonet, Justyna Jaworska

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF