× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Pospieszyński Mieczysław

Pospieszyński Mieczysław, urodzony 31 stycznia 1910 r. w Słotwinach 9, syn Jana i Bogumiły, zawód: mechanik, ślusarz, zamieszkały w Suchedniowie (powiat skarżyski).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowany w Suchedniowie 30 października 1943 r. za pomoc osobom narodowości żydowskiej osadzonym w obozie pracy przymusowej w Bliżynie (brak informacji o danych personalnych oraz formie udzielonej pomocy). 31 października 1943 r. osadzony w więzieniu w Kielcach, a następnie 19 grudnia 1943 r. wywieziony do KL Auschwitz (numer obozowy 169 710). Od 18 lutego 1944 r. przebywał w podobozie Auschwitz III Monowitz. 19 stycznia 1945 r. ewakuowany z Auschwitz. 26 stycznia 1945 r. przybył do KL Buchenwald (numer obozowy 122 778), następnie przeniesiony do podobozu Sonnenberg. Wyzwolony w trakcie marszu ewakuacyjnego w maju 1945 r.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./3123, ankieta – 15.01.1962. www.straty.pl.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2006, t. III, s. 1271, 1539.

Autor: Tomasz Gonet 

 

9 Inna data urodzenia: 27 stycznia 1910 r. [za:] www.straty.pl.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF