× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Pilacinski Michał

Pilacinski Michał, urodzony 29 września 1916 r. w Płocku, zawód: pracownik umysłowy.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowany w Nowym Sączu w sierpniu 1942 r. za pomoc osobom narodowości żydowskiej (brak informacji o danych personalnych oraz formie udzielanej pomocy). Osadzony w więzieniu w Nowym Sączu. 16 listopada 1942 r. przeniesiony do więzienia w Tarnowie, skąd został wywieziony 28 stycznia 1943 r. do KL Auschwitz (numer obozowy 96 081). 2 grudnia 1944 r. przeniesiony do KL Dachau (numer obozowy 134 510), a następnie 15 stycznia 1945 r. do KL Buchenwald (numer obozowy 107 207). W trakcie ewakuacji przetransportowany kolejno do obozów: Ordrów, Krahwinkiel oraz Litomierzyce, gdzie przebywał do wyzwolenia obozu.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./6142, ankieta – 10.7.1967.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2002, t. III, s. 1663.

Autor: Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF