× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Pastucha Andrzej

Pastucha Andrzej 8, pseudonim „Tosiek”, urodzony 19 sierpnia 1904 r. w Tarnawie (powiat krasnostawski), zawód: kierowca.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Został aresztowany w Krakowie 15 lipca 1943 r. za udział w konspiracji oraz pomoc osobom narodowości żydowskiej w dotarciu do miejsc schronienia (brak informacji o danych personalnych). Przesłuchiwany w siedzibie gestapo w Krakowie przy ul. Pomorskiej, a następnie osadzony w więzieniu na Montelupich w Krakowie. 1 października 1943 r. został wywieziony do KL Auschwitz (numer obozowy 152 898). W Auschwitz przebywał do 23 października 1943 r., a następnie był przenoszony kolejno do obozów koncentracyjnych: Buchenwald, Mittelbau-Dora oraz Bergen- -Belsen (numer obozowy 34 271), gdzie przebywał do wyzwolenia obozu.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./13906, ankieta – 2.7.1986.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2002, t. III, s. 2024.

Autor: Tomasz Gonet

 

8 W bazie internetowej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau figuruje imię Jan, natomiast w ankiecie byłych więźniów KL Auschwitz imię Andrzej.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF