× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Kuciel Helena

Kuciel Helena, urodzona 22 października 1907 r. w Pile Kościeleckiej (powiat chrzanowski), zawód: robotnik rolny.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Ukrywała osoby narodowości żydowskiej (nazwiska nieznane), za co została aresztowana w maju 1943 r. w Chrzanowie, a następnie osadzona w więzieniu w Katowicach. 5 lub 7 maja 1943 r. wywieziono ją do KL Auschwitz (numer obozowy 44 105)6 , gdzie zmarła (data śmierci nieznana).


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./1021, ankieta – 15.10.1953; ibidem, Numerowe wykazy kobiet.

Autor: Grzegorz Onyszko

 

6 W ankiecie byłej więźniarki KL Auschwitz Heleny Kuciel, sporządzonej w 1953 r., zawarto informację o jej przybyciu do obozu 7 maja 1943 r., jednak analizując numerację obozową, należy uznać, że podany numer został nadany osobie przybyłej w transporcie 5 maja 1943 r.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF