× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Dobrowolski Tadeusz

Dobrowolski Tadeusz, urodzony 19 lutego 1921 r. w Warszawie, syn Juliana i Józefy, zawód: muzyk, organista.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Wyrobił fałszywe świadectwo urodzenia i metrykę chrztu z parafii Wszystkich Świętych w Warszawie dla Felicji Ehrlich na nazwisko Janina Bielarska oraz udzielił jej czasowego schronienia w swoim mieszkaniu przy ulicy Elektoralnej 23/29 w Warszawie. Został aresztowany 12 maja 1943 r. w Warszawie, a następnie osadzony w więzieniu na Pawiaku. 5 lipca 1943 r. został przetransportowany do KL Auschwitz (numer obozowy 127 734). W czerwcu 1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald, gdzie trafił 24 czerwca 1944 r., a następnie przeniesiony do KL Neuengamme. Zmarł 16 kwietnia 1945 r. w szpitalu St. Marienberg w Helmstedt. Uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata 6 października 1991 r.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./13450, ankieta – 13.11.1989, wypełniona przez Zbigniewa Dobrowolskiego (syna Tadeusza); AŻIH, Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w Żydowskim Instytucie Historycznym (1979–2004), sygn. 1678; Yad Vashem, Departament Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, sygn. 6123; www.straty.pl.

Bibliografia: Domańska R., Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939– –1944, Warszawa 1978, s. 334; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940– –1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2000, t. II, s. 671.

Autor: Grzegorz Onyszko

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF