× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Bylica Józef

Bylica Józef, urodzony 13 stycznia 1903 r. w Niwce (ówczesny powiat będziński), zawód: rzeźnik, zamieszkały w okresie okupacji w Dąbrowie Górniczej.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Udzielał pomocy osobom narodowości żydowskiej zbiegłym z getta (nazwiska i charakter udzielonej pomocy nieznane), za co został aresztowany 3 marca 1944 r. w Dąbrowie Górniczej, a następnie osadzony w areszcie w Sosnowcu. 16 czerwca 1944 r. wywieziony do KL Auschwitz (numer obozowy 189 154), gdzie przebywał do 4 lipca 1944 r. Potem przetransportowany do KL Mauthausen, gdzie doczekał wyzwolenia.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./12720; ankieta – 8.5.1945.

Autor: Grzegorz Onyszko

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF