× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Stroszczyński Leon, Kopydłowski Wacław

Stroszczyński Leon, urodzony 26 września 1893 r., zawód: robotnik, zamieszkały w okresie okupacji w Krzyżownikach (obecnie dzielnica Poznania).

Kopydłowski Wacław, urodzony 28 sierpnia 1908 r. w Otorowie (powiat szamotulski), zawód: strażnik, zamieszkały w okresie okupacji w Krzyżownikach (obecnie dzielnica Poznania). 

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Leon Stroszczyński, będąc zatrudnionym w Posener Wach und Schliessgesellschaft, dostarczał chleb, wypiekany i przekazywany przez miejscowego piekarza Wacława Kopydłowskiego, więźniom narodowości żydowskiej osadzonym w obozie pracy przymusowej w Krzyżownikach koło Poznania. Został za to aresztowany przez poznańskie gestapo w maju 1942 r. iskazany wyrokiem Sądu Specjalnego w Poznaniu na karę śmierci. Wyrok wykonano przez zgilotynowanie 14 grudnia 1942 r. w więzieniu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. Wacław Kopydłowski również został aresztowany przez poznańskie gestapo w maju 1942 r. i skazany za pomoc osobom narodowości żydowskiej wyrokiem Sądu Specjalnego w Poznaniu na 6 lat więzienia. Karę odbywał w obozie Fort VII w Poznaniu, a następnie w więzieniu we Wronkach i w Sieradzu.


Źródło: AMMwŻ, Akt zgonu nr P/158; AIPN Po, OKBZH, III. Ds. 45./68, Zeznanie złożone 2.04.1969 przez W. Kopydłowskiego; ibidem, Zeznanie złożone 1.04.1969 przez Leona Paluszkiewicza; ibidem, Zeznanie złożone 15.03.1968 przez Walentego Prentkiego.

Bibliografia: Łuczak C., Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939– –1945), Poznań 1996, s. 182. Ziółkowska A., Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej 1941–1943, Poznań 2005, s. 225;

Autor: Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF