× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Parczewska Stanisława, Parczewski Eugeniusz

Parczewska Stanisława, urodzona 8 września 1869 r. w Nakle nad Notecią, mąż Eugeniusz, wykształcenie wyższe, lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych i dziecięcych, zamieszkała w okresie okupacji w Poznaniu.

Parczewski Eugeniusz, urodzony 30 grudnia 1872 r. w Olszanie (gubernia kijowska), żona Stanisława, wykształcenie wyższe, lekarz medycyny, chirurg, zamieszkały w okresie okupacji w Poznaniu.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Prowadzili praktykę lekarską w gabinecie przy ulicy Górna Wilda 3a w Poznaniu, w którym udzielali pomocy medycznej więzionym w poznańskich obozach pracy przymusowej osobom narodowości żydowskiej (nazwiska nieznane), doprowadzanym do gabinetu przez strażników obozowych. Bezpośrednim powodem aresztowania było prawdopodobnie to, że na ich adres prywatny dostarczane były z Hamburga paczki żywnościowe dla miejscowych Żydów. Eugeniusz Parczewski został aresztowany przez gestapo w Poznaniu w listopadzie 1942 r., osadzony w Forcie VII, skąd został zwolniony, a następnie ponownie aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym (brak informacji o dacie i miejscu osadzenia). Nieznane są jego dalsze losy i data śmierci. Stanisława Parczewska została aresztowana przez gestapo w Poznaniu 30 września 1943 r. i osadzona w Forcie VII, a następnie w obozie w Żabikowie. 1 marca 1944 r. przeniesiona do KL Ravensbrück (numer obozowy 29 648). W maju 1944 r. przetransportowana do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, a następnie do obozów pracy w Sudetach, po czym w lipcu 1944 r. ponownie wywieziona do KL Ravensbrück. Przeżyła do wyzwolenia obozu.


Źródło: AMMwŻ, Listy transportowe więźniów; APP, Sąd Grodzki w Poznaniu, sygn. III. Zg. 688/47; ibidem, Relacja dr Józefa Krzyżaniaka, sygn. J/25.

Bibliografia: Bielawski W., Pilchowski C., Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 51; Łuczak C., Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939–1945), Poznań 1996, s. 182; Przychodzki M., Płk dr Eugeniusz Parczewski, „Przegląd Lekarski” 1981, nr 1, s. 177–179; Przychodzki M., Dr Stanisława Parczewska, „Przegląd Lekarski” 1981, nr 1, s. 187–188; Zajączkowski W., Martyrs of Charity, Washington 1988, s. 206; Ziółkowska A., Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1941–1943), Poznań 2005, s. 220.

Autor: Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF