× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Łukaszewska Anna, Łukaszewski Antoni, Łukaszewska Helena

Łukaszewska Anna, urodzona 24 kwietnia 1898 r. w Lipnie (powiat leszczyński), córka Szczepana i Józefy, mąż Antoni, wykształcenie podstawowe, zawód: gospodyni domowa, zamieszkała w okresie okupacji w Lesznie.

Łukaszewski Antoni, urodzony 14 maja 1890 r. w Łagiewnikach (powiat kościański), żona Anna, zawód: kolejarz, zamieszkały w okresie okupacji w Lesznie.

Łukaszewska Helena, urodzona 7 lutego 1922 r. w Lesznie, córka Antoniego i Anny, panna, zamieszkała w okresie okupacji w Lesznie.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowani przez gestapo w Lesznie na skutek donosu niemieckich sąsiadów 28 lipca 1942 r. 3 Powodem aresztowania było dostarczanie przez nich żywności osobom narodowości żydowskiej więzionym w obozie pracy przymusowej w Lesznie-Gronowie (nazwiska nieznane). Zostali osadzeni w więzieniu przy Sądzie Krajowym w Lesznie. Anna Łukaszewska została następnie osadzona w więzieniu Fort VII w Poznaniu (numer więźnia 2645), gdzie przebywała do października 1942 r. 31 października 1942 r. została wywieziona do KL Auschwitz-Birkenau (numer obozowy 23 347), gdzie zmarła 21 grudnia 1942 r. Antoni Łukaszewski i jego córka Helena zostali zwolnieni z więzienia przy Sądzie Krajowym w Lesznie 18 sierpnia 1942 r.


Źródło: APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./18903; ibidem, Numerowe wykazy kobiet; AMMwŻ Landgerichtsgefaengniss Lissa, sygn. J/1470, J/1469, J/1468; www.straty.pl.

Bibliografia: Czech D., Kalendarz wydarzeń KL Auschwitz, 1992; Komorka M., Leszno w okresie okupacji hitlerowskiego [w:] Historia Leszna, red. J. Topolski, Leszno 1997, s. 287. Ziółkowska A., Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1941–1943). Poznań 2005, s. 225;

Autor: Tomasz Gonet

 

3 Lub 26 lipca 1942 r. [za:] APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./18903.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF