× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Walerowicz Konstanty

Walerowicz Konstanty 25, urodzony 9 kwietnia 1902 r. w Ćmielowie (powiat opatowski), syn Jana i Michaliny z domu Dolinkiewicz, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: ślusarz 26, zamieszkały w okresie okupacji w Skarżysku-Kamiennej.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowany przez funkcjonariuszy policji bezpieczeństwa Sipo 3 listopada 1942 r. i osadzony w więzieniu przy ul. Malczewskiego w Radomiu. Powodem jego aresztowania było „ułatwienie ucieczki” osobom narodowości żydowskiej (nazwiska nieznane). Po kilkunastu dniach śledztwa, został skazany wyrokiem sądu na osadzenie w obozie koncentracyjnym. 19 listopada 1942 r. został przetransportowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz (numer obozowy 77 029), skąd został przeniesiony w 1944 r. do obozu koncentracyjnego Buchenwald (numer obozowy 90 251). Brak informacji o jego dalszych losach.


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, W-854, Arkusz ewidencyjny Konstantego Walerowicza; www.straty.pl.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, t. 2, Warszawa–Oświęcim 2006; Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

 

25 W ewidencji więzienia radomskiego widnieje imię Konstanty, natomiast w ewidencji obozu koncentracyjnego Auschwitz imię Konstantyn.

26 W ewidencji więzienia radomskiego Konstanty Walerowicz został zarejestrowany jako ślusarz, natomiast w ewidencji obozu koncentracyjnego Auschwitz jako robotnik.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF