× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Rydel Tadeusz Piotr, Zawodnik Jan Stanisław, Drąg Władysław

Rydel Tadeusz Piotr, urodzony 4 listopada 1924 r. w Jeziorowcach (powiat jędrzejowski), syn Jana, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: robotnik leśny, zamieszkały w okresie okupacji w Rudach (powiat kozienicki).

Zawodnik Jan Stanisław, urodzony w 1876 r. w Śmietankach (powiat kozienicki), syn Grzegorza i Marianny z domu Lenarczyk, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w Śmietankach.

Drąg Władysław, zamieszkały w okresie okupacji w Janowie (powiat kozienicki).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowani przez funkcjonariuszy niemieckiej żandarmerii z posterunku w Kozienicach i doprowadzeni 11 sierpnia 1943 r. do więzienia przy ul. Malczewskiego w Radomiu. Powodem aresztowania było udzielenie schronienia osobom narodowości żydowskiej (m.in.: Joel Littman). Tadeusz Piotr Rydel został skazany przez Sąd Specjalny w Radomiu na karę śmierci prawdopodobnie we wrześniu 1943 r. Generalny gubernator Hans Frank zastosował wobec skazańca prawo łaski, zamieniając wyrok na 1 rok pozbawienia wolności. Rydel został zwolniony z więzienia 20 czerwca 1944 r. Natomiast Jan Stanisław Zawodnik zmarł w więzieniu w Radomiu na zapalenie mięśnia sercowego. Brak informacji o losach Władysława Drąga.


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, R-115; ibidem, Arkusz ewidencyjny Tadeusza Rydla; ibidem, Z-324. Arkusz ewidencyjny Jana Zawodnika.

Bibliografia: Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF