× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Radulski Zygmunt

Radulski Zygmunt, urodzony 4 czerwca 1923 r. w Wolanowie (powiat radomski), syn Mariana i Marianny z domu Gregier, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zamieszkały w okresie okupacji w Wolanowie

 

Przyczyny, okoliczności i forma represji:

Aresztowany 6 stycznia 1942 r. przez niemiecką żandarmerię za pomoc w transporcie osobie narodowości żydowskiej (nazwisko nieznane). Osadzono go w więzieniu przy ul. Malczewskiego w Radomiu. Prawdopodobnie jeden z niemieckich sądów wymierzył mu karę tysiąca złotych grzywny (z zamianą w razie nieściągalności na karę 100 dni pozbawienia wolności). Został zwolniony z więzienia 25 kwietnia 1942 r. Jego dalsze losy pozostają nieznane.


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, R-139, Arkusz ewidencyjny Zygmunta Radulskiego.

Bibliografia: Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF