× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Paduch Wiktoria, Gieruszka Jan

Paduch Wiktoria, urodzona prawdopodobnie 20 maja 1896 r.20 w Wójtostwie Poduchownym (powiat kozienicki), córka Stanisława i Marianny z domu Szczypior, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zamieszkała w okresie okupacji w Wójtostwie Poduchownym.

Gieruszka Jan, urodzony 8 marca 1895 r. w Kozienicach, zamieszkały w okresie okupacji prawdopodobnie w Kozienicach.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Wiktoria Paduch została aresztowana 24 grudnia 1942 r. prawdopodobnie przez żandarmerię z Kozienic, a następnie osadzona w więzieniu radomskim. Powodem aresztowania było udzielanie schronienia osobom narodowości żydowskiej. Brak bliższych informacji na ten temat; wiadomo jedynie, że razem z nią aresztowano Jana Gieruszkę, zamieszkałego w Kozienicach lub też w jednej z okolicznych wsi. 23 marca 1943 r. Wiktoria Paduch została skazana przez radomski sąd specjalny na śmierć. Wyrok wykonano prawdopodobnie 22 sierpnia 1943 r. Brak informacji o dalszych losach Jana Gieruszki.


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, P-573, Arkusz ewidencyjny Wiktorii Paduch.

Bibliografia: Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

 

20 Podczas przekazywania strażnikom więziennym swych danych personalnych, Wiktoria Paduch podała dokładną datę dzienną i miesięczną urodzin (20 maja). Nie odnotowano jednak roku urodzenia. Znajdujący się w dokumentach zapis, według którego w chwili aresztowania liczyła ona 46 lat, wskazuje, że urodziła się prawdopodobnie w 1896 r.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF