× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Niwińska Helena

Niwińska Helena, urodzona 14 grudnia 1921 r. w Chrobrzu (powiat pińczowski), córka Antoniego i Julii z domu Zboroń, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zamieszkała w okresie okupacji w Radomiu.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowana w Radomiu przez funkcjonariuszy policji bezpieczeństwa 19 sierpnia 1942 r., pod zarzutem ukrywania osoby narodowości żydowskiej (nazwisko oraz okoliczności aresztowania nieznane). Zatrzymanie nastąpiło dzień po rozpoczęciu przez władze niemieckie akcji likwidacji tzw. dużego getta w Radomiu, w związku z czym można domniemywać, że powodem aresztowania było udzielenie pomocy żydowskiemu uciekinierowi z dzielnicy zamkniętej. Została osadzona w więzieniu przy ul. Malczewskiego w Radomiu. Po trwającym tydzień śledztwie odzyskała wolność 25 sierpnia 1943 r. Jej dalsze losy pozostają nieznane.


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, N-158, Arkusz ewidencyjny Heleny Niwińskiej.

Bibliografia: Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF