× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Nagiel Czesław

Nagiel Czesław, urodzony 1 czerwca 1923 r. w Warszawie, syn Stanisława, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: posługacz, zamieszkały w okresie okupacji w Warszawie.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

W bliżej nieznanym momencie (prawdopodobnie w lutym 1943 r.) Czesław Nagiel został aresztowany w Sandomierzu przez niemiecką żandarmerię, a następnie 14 lutego 1943 r. osadzony w więzieniu w Radomiu. Powodem jego aresztowania było „przewożenie Żydów”. Według zapisów źródłowych Czesław Nagiel odzyskał wolność 23 lutego 1944 r. Odstęp czasu między osadzeniem w Radomiu a zwolnieniem sugeruje, że mógł zostać skazany przez sąd na 1 rok pozbawienia wolności. Jego dalsze losy pozostają nieznane.


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, N-33, Arkusz ewidencyjny Czesława Nagiela.

Bibliografia: Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF