× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Michałowska Anna, Gregorczyk Maria

Michałowska Anna, urodzona 16 grudnia 1914 r. w Radomiu, córka Beniamina i Bronisławy z domu Machlewicz, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: krawcowa, zamieszkała w okresie okupacji w Radomiu.

Gregorczyk Maria, urodzona 14 lipca 1910 r. w Radomiu, córka Beniamina i Bronisławy z domu Machlewicz.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Anna Michałowska została aresztowana 27 stycznia 1943 r. przez niemiecką policję bezpieczeństwa, a następnie osadzona w więzieniu radomskim. Wraz z nią Niemcy zatrzymali także jej siostrę Marię Gregorczyk. Powodem aresztowania było udzielenie pomocy osobom narodowości żydowskiej (brak bliższych informacji na ten temat). 3 marca 1943 r. siostry zostały deportowane do obozu koncentracyjnego Auschwitz (Anna Michałowska – numer obozowy 37 254, Maria Gregorczyk – numer obozowy 37 249). Z materiałów ewidencyjnych wynika, że w 1944 r. Annę Michałowską przeniesiono do któregoś z innych obozów koncentracyjnych. Jej dalsze losy pozostają nieznane. Maria Gregorczyk została prawdopodobnie przeniesiona do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Przeżyła wojnę 19.


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, M-919, Arkusz ewidencyjny Anny Michałowskiej; www.straty.pl.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940–1933, red. F. Piper, I. Strzelecka, t. 4, Warszawa–Oświęcim 2006; Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

 

19 Informacje na temat jej pobytu w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, a także powrotu do kraju 18 kwietnia 1946 r. zawarto w bazie internetowej www.straty.pl.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF