× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Michalczyk Maria

Michalczyk Maria, urodzona 11 kwietnia 1918 r. w Walmow (Niemcy), córka Józefa i Stanisławy z domu Piorun, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zamieszkała w okresie okupacji w Radomiu.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Maria Michalczyk działała w konspiracji jako żołnierz Armii Krajowej, ps. „Mała Marysia”. 11 kwietnia 1942 r. została aresztowana przez funkcjonariuszy policji bezpieczeństwa i osadzona w więzieniu przy ul. Malczewskiego w Radomiu. Powodem aresztowania Marii Michalczyk była „pomoc Żydowi w ucieczce”. Brak bliższych informacji o okolicznościach tego wydarzenia. W okresie pobytu w więzieniu radomskim Maria Michalczyk przebywała prawdopodobnie na jego oddziale specjalnym, znajdującym się pod całkowitą kontrolą funkcjonariuszy Sipo. W niespełna miesiąc od chwili aresztowania śledztwo w jej sprawie zostało zamknięte wyrokiem sądu, skazującym ją na osadzenie w obozie koncentracyjnym. Transportem więźniarskim, który odszedł z Radomia 11 lutego 1943 r., Maria Michalczyk została przewieziona do KL Auschwitz, gdzie nadano jej numer 35 142. Stąd, prawdopodobnie w 1944 r., przeniesiono ją do obozu Ravensbrück. Źródła informują, że udało się jej dotrwać tam do wyzwolenia. Jej dalsze losy pozostają nieznane.


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, M-912, Arkusz ewidencyjny Marii Michalczyk.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, t. 4, Warszawa–Oświęcim 2006; Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF