× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Mazanowski Roman

Mazanowski Roman, urodzony 8 września 1906 r. w Krakowie, syn Mikołaja, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: adwokat.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

W okresie okupacji Roman Mazanowski mieszkał w Białobrzegach (woj. mazowieckie). 8 lipca 1942 r. został osadzony w więzieniu przy ul. Malczewskiego w Radomiu. Aresztowania dokonali niemieccy żandarmi z posterunku w Białobrzegach. Powodem aresztowania Romana Mazanowskiego była „obrona Żyda”. Brak jakichkolwiek bliższych informacji o okolicznościach tego wydarzenia. Można jedynie domniemywać, że jako adwokat reprezentował on przed białobrzeskim sądem grodzkim interesy osoby narodowości żydowskiej, co było niezgodne z rozporządzeniami okupantów. W okresie pobytu w więzieniu radomskim Roman Mazanowski przebywał prawdopodobnie na jego oddziale specjalnym, znajdującym się pod całkowitą kontrolą funkcjonariuszy policji bezpieczeństwa. Śledztwo w jego sprawie zostało zamknięte po trzech tygodniach podjęciem przez Niemców decyzji o zwolnieniu więźnia (według zapisów ewidencyjnych odzyskał on wolność 29 lipca 1942 r.). Zarówno przebieg śledztwa, jak i motywy podjęcia decyzji o jego umorzeniu pozostają nieznane.


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, M-124. Arkusz ewidencyjny Romana Mazanowskiego.

Bibliografia: Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF