× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Maliszewska Julianna vel Helena

Maliszewska Julianna vel Helena, urodzona 23 marca lub 29 kwietnia 1909 r. 18 w Jedlińsku (powiat radomski), córka Walentego i Katarzyny, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: pracownica domowa, zamieszkała w okresie okupacji w Płaskowie (powiat radomski).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowana przez żandarmerię niemiecką z posterunku w Białobrzegach około 25 grudnia 1942 r. za ukrywanie osoby narodowości żydowskiej (nazwisko nieznane). Została osadzona w miejscowym areszcie, a 31 grudnia 1942 r. przewieziona do Radomia i osadzona w więzieniu przy ul. Malczewskiego. Po trwającym trzy tygodnie śledztwie zwolniono ją 21 stycznia 1943 r. (zarówno przebieg śledztwa, jak i motywy podjęcia decyzji o jego umorzeniu są nieznane).


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, M-455, Arkusz ewidencyjny Heleny Maliszewskiej; USC w Jedlińsku, Akta metrykalne parafii Jedlińsk.

Bibliografia: Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

 

18 W arkuszu więziennym zapisano, że miała ona na imię Helena i urodziła się 23 marca 1909 r. Natomiast w aktach metrykalnych Urzędu Stanu Cywilnego w Jedlińsku zawarto informację o urodzeniu 29 kwietnia 1909 r. Julianny Maliszewskiej. Ponieważ w obu źródłach występują identyczne informacje na temat miejsca urodzenia oraz personaliów rodziców, chodzi najprawdopodobniej o tę samą osobę. Podkreślić należy, że strażnicy więzienni podczas rejestracji doprowadzanych osób nie korzystali z dokumentów, lecz spisywali dane na podstawie oświadczeń ustnych więźniów. Trudno ocenić, czy doszło tutaj do pomyłki, czy też do świadomego zafałszowania imienia oraz daty urodzenia.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF