× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Lisek vel Lisowski Marian

Lisek vel Lisowski 17 Marian, urodzony 5 maja 1911 r. w Suliszce (powiat radomski), syn Franciszka i Ludwiki z domu Gielniowskiej, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: gajowy, zamieszkały w okresie okupacji w Stachowie (powiat białobrzeski).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Został oskarżony o udzielenie schronienia kobiecie narodowości żydowskiej (nazwisko nieznane). Będąc gajowym prawdopodobnie udzielił schronienia uciekinierce z getta ukrywającej się w okolicznych lasach. Żandarmeria niemiecka z posterunku w Białobrzegach aresztowała go około 25 września 1942 r. Został osadzony w tamtejszym areszcie, 29 września 1942 r. przewieziony do Radomia i osadzony w więzieniu przy ul. Malczewskiego. Po trwającym ponad trzy miesiące śledztwie zwolniono go z więzienia 16 stycznia 1943 r. (zarówno przebieg śledztwa, jak i motywy podjęcia decyzji o jego umorzeniu pozostają nieznane).


Źródła: APR, Więzienie w Radomiu, L-47, Arkusz ewidencyjny Mariana Lisowskiego; USC w Wierzbicy, Akta metrykalne parafii Wierzbica.

Bibliografia: Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

 

17 W akcie urodzenia występuje pod nazwiskiem Lisek, natomiast w ewidencji więzienia radomskiego został zarejestrowany pod nazwiskiem Lisowski. Strażnicy więzienni podczas rejestracji nie korzystali z dokumentów, ale spisywali dane doprowadzonych osób na podstawie ich oświadczeń ustnych – zatem nazwisko Lisowski było zapewne nazwiskiem używanym na co dzień.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF