× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Kozub Władysław

Kozub Władysław, urodzony 20 czerwca 1904 r., syn Ludwika i Michaliny, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w Daleszycach.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

We wrześniu 1942 r., tuż przed akcją wysiedlenia Żydów z Daleszyc zaplanowaną na 30 września 1942 r.16 udzielił pomocy w ucieczce z miasta kilku miejscowym Żydom (nazwiska nieznane), za co został aresztowany przez żandarmerię niemiecką 28 września 1942 r. i osadzony w więzieniu w Kielcach. Nie można jednoznacznie określić jego dalszych losów. 12 marca 1943 r. został zwolniony z więzienia lub 17 listopada 1943 r. przeniesiony w bliżej nieznane miejsce.


Źródło: APKi, Więzienie w Kielcach, sygn. 1138, k. 49; ibidem, sygn. 1146, k. 241v.–242.

Bibliografia: Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu – Polska, red. I. Gutman, red. wyd. polskiego D. Libionka, R. Kuwałek, A. Kopciowski, Kraków 2009, t. 1, s. 172; Michalczyk M., Gdy każdy dzień był walką, Warszawa 1982, s. 43–45; Polacy i Żydzi pod okupacja niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006, s. 355, 356.

Autorzy: Edyta Krężołek, Tomasz Gonet

 

16 Lokalna społeczność żydowska prawdopodobnie została uprzedzona o planowanej akcji wysiedleńczej przez członkinię miejscowej komórki AK, która poinformowała o niemieckich zamiarach sekretarza żydowskiej Rady Starszych Gutermana [za:] M. Michalczyk, Gdy każdy dzień był walką, Warszawa 1982, s. 44–45.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF