× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Kowalik Marcin

Kowalik Marcin, urodzony 19 lipca 1888 r. w Rzerzęczycach (powiat częstochowski), syn Antoniego i Marii z domu Berdyś, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, żona Zofia z domu Łojko, zawód: magazynier lub urzędnik15.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Marcin Kowalik był w okresie okupacji mieszkańcem Radomia zatrudnionym prawdopodobnie w miejscowej fabryce broni (pod zarządem koncernu „Steyr-Daimler-Puch”), gdzie pracowało przymusowo komando robotników żydowskich. 28 stycznia 1943 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy policji bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu przy ul. Malczewskiego w Radomiu. Powodem aresztowania Marcina Kowalika było przyjęcie przez niego listu napisanego przez nieznanego z imienia i nazwiska Żyda, prawdopodobnie z myślą o przesłaniu tegoż listu lub dostarczeniu go pod wskazany adres. Brak niestety bliższych danych o tym wydarzeniu, a także o okolicznościach, w jakich dowiedzieli się o nim Niemcy. W okresie pobytu w więzieniu radomskim Marcin Kowalik przebywał na oddziale specjalnym, znajdującym się pod całkowitą kontrolą funkcjonariuszy Sipo. Śledztwo w jego sprawie zostało zamknięte po zaledwie dwóch tygodniach wyrokiem sądu, skazującym go na osadzenie w obozie koncentracyjnym. Transportem więźniarskim, który odszedł z Radomia 11 lutego 1943 r., Kowalik został przewieziony do KL Auschwitz (brak danych o numerze obozowym). W obozie dane mu było przeżyć jedynie miesiąc. Zmarł w bliżej nieznanych okolicznościach 12 marca 1943 r.


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, K-1732. Arkusz ewidencyjny Marcina Kowalika.

Literatura: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, t. 2, Warszawa–Oświęcim 2006; Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

 

15 W ewidencji więzienia radomskiego Marcin Kowalik został zarejestrowany jako magazynier, natomiast w ewidencji obozu koncentracyjnego Auschwitz jako urzędnik.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF