× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Kołba Wincenty, Nazimek Marian

Kołba Wincenty, urodzony 4 kwietnia 1921 r. w Szydłowcu, syn Wincentego i Anny z domu Szeloch, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: urzędnik, zamieszkały w okresie okupacji w Szydłowcu, zmarł 22 października 1984 r.

Nazimek Marian, urodzony 23 września 1920 r. w Szydłowcu, syn Antoniego i Zofii z domu Idzikowskiej, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: ślusarz14, zamieszkały w okresie okupacji w Szydłowcu.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Wincenty Kołba jako pracownik referatu ewidencji ludności szydłowieckiego magistratu z pomocą Mariana Nazimka ułatwiał mieszkańcom miejscowego getta zdobywanie dokumentów, dających szansę na ukrycie się po aryjskiej stronie miasta. Obaj zostali aresztowani przez funkcjonariuszy policji bezpieczeństwa prawdopodobnie około 20 października 1942 r., za fałszowanie na potrzeby osób narodowości żydowskiej kart rozpoznawczych (Personalausweiss). Osadzono ich w areszcie w Skarżysku-Kamiennej, a 26 października 1942 r. przeniesiono do więzienia przy ul. Malczewskiego w Radomiu. Po trwającym kilka tygodni procesie zostali skazani przez sąd niemiecki na karę osadzenia w obozie koncentracyjnym. 1 grudnia 1942 r. przetransportowano ich do obozu koncentracyjnego Auschwitz (numery obozowe: Wincenty Kołba – 79 301, Marian Nazimek – 79 305). Wincenty Kołba został przeniesiony w 1944 r. do obozu koncentracyjnego Buchenwald. Przeżył do zakończenia wojny. Natomiast Marian Nazimek został przeniesiony w 1943 r. do obozu koncentracyjnego Flossenbürg, a po pewnym czasie ponownie przetransportowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie prawdopodobnie zmarł (data nieznana).


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, K-1596. Arkusz ewidencyjny Wincentego Kołby; ibidem, N-231. Arkusz ewidencyjny Mariana Nazimka; USC w Szydłowcu, Akta metrykalne parafii Szydłowiec.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, t. 2, Warszawa–Oświęcim 2006; Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

 

14 W ewidencji więzienia radomskiego Marian Nazimek został zarejestrowany jako ślusarz, natomiast w ewidencji obozu koncentracyjnego Auschwitz jako kowal.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF