× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Kaleta Stanisław

Kaleta Stanisław, urodzony 19 kwietnia 1877 r. w Kłudnie (powiat radomski), syn Jakuba i Agaty, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w Goździe (powiat radomski).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowany 3 października 1942 r. przez polską policję granatową za ukrywanie osoby narodowości żydowskiej (nazwisko nieznane)13. Został osadzony w więzieniu przy ul. Malczewskiego w Radomiu. Skazany wyrokiem Sądu Specjalnego w Radomiu 26 stycznia 1943 r. na karę roku pozbawienia wolności. Zwolniony z więzienia w Radomiu 2 października 1943 r. (prawdopodobnym powodem wcześniejszego zwolnienia był jego podeszły wiek).


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, K-59. Arkusz ewidencyjny Stanisława Kalety.

Bibliografia: Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

 

13 Przy rejestracji Stanisława Kalety w więzieniu zapisano, że jest on oskarżony o „przechowywanie Żyda”. Bardziej szczegółowa informacja, o udzieleniu pomocy dwóm osobom narodowości żydowskiej znalazła się w adnotacji o wyroku Sądu Specjalnego w Radomiu, który skazał więźnia.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF