× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Kaczmarska Alina

Kaczmarska Alina, urodzona 20 stycznia 1919 r. w Podgajach (powiat opatowski), córka Franciszka i Stanisławy, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: robotnica, zamieszkała w okresie okupacji w Zawichoście (powiat sandomierski).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji: 

Aresztowana w Sandomierzu prawdopodobnie w lipcu 1942 r. za „nielegalne przewożenie Żydów” (brak bliższych informacji o okolicznościach aresztowania oraz o danych personalnych osób narodowości żydowskiej, którym udzieliła pomocy). 25 października 1942 r. przetransportowana z więzienia w Sandomierzu do więzienia przy ul. Malczewskiego w Radomiu. W bliżej nieznanym czasie została umieszczona w tzw. celi szpitalnej, pełniącej funkcję niewielkiego lazaretu więziennego, gdzie zmarła 4 lutego 1943 r.


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, K-55, Arkusz ewidencyjny Aliny Kaczmarskiej, k. 1–6.

Bibliografia: Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF