× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Jakubowski Stefan, Duszyńska Sabina

Jakubowski Stefan, urodzony 2 lutego 1905 r. w Czułnie (koło Rawy Mazowieckiej), syn Marii, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: elektromonter, ślusarz, zamieszkały w okresie okupacji w Łodzi.

Duszyńska Sabina, urodzona 21 maja 1914 r. we Włocławku, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: gospodyni domowa, zamieszkała w okresie okupacji w Łodzi.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Stefan Jakubowski, pracując jako elektromonter w łódzkim getcie, nawiązał kontakt z Żydówką o nazwisku Rudolf (znajomą kolegi z pracy), której dostarczał do getta żywność i pieniądze. Po zakończeniu prac w getcie w dalszym ciągu utrzymywał z nią kontakt, ograniczony jednak wyłącznie do wymiany korespondencji i paczek. Pośredniczyła w tym Sabina Duszyńska, która pracowała przed wojną jako gosposia u Żyda o nazwisku Strauch. Po przymusowym przesiedleniu łódzkich Żydów do getta w lutym 1940 r. została ona razem z rodziną swojego pracodawcy. 4 września 1940 r. Sabina Duszyńska próbowała przekonać policjanta pilnującego granic getta, by wypuścił ją na aryjską stronę, gdyż miała do dostarczenia znaczną liczbę listów, jednak została przez niego zatrzymana. Również Jakubowski został aresztowany 4 września 1940 r. 17 września 1940 r. Sąd Okręgowy (Amstgericht) w Łodzi skazał Stefana Jakubowskiego na dziesięć miesięcy więzienia. Od 4 września do 17 września 1940 r. przebywał on w areszcie na Radogoszczu. Po wyroku został osadzony w więzieniu we Wronkach, a następnie w Zakładzie Karnym w Sieradzu, gdzie przebywał od 2 października 1940 r. do 24 września 1941 r. Duszyńska w tym samym procesie została skazana na dwa miesiące pozbawienia wolności i trafiła do zakładu karnego w Kaliszu, a następnie we Wronkach.


Źródło: APŁ, Zakład Karny w Sieradzu, sygn. 5373, Akta osobowe Stefana Jakubowskiego, k. 1–35; APP, Zakład Karny we Wronkach; sygn. 1235, s. 1–10.

Autorzy: Michał Trębacz, Daniel Rubiś

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF