× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Forscher Halina z domu Sroczyńska

Forscher Halina z domu Sroczyńska, urodzona 14 sierpnia 1914 r. w Lublinie, córka Stanisława i Heleny z domu Reymont, zamieszkała w okresie okupacji w Kielcach.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Halina Forscher mieszkała w Kielcach wraz z mężem Kazimierzem, adwokatem. W listopadzie 1942 r. kieleckie gestapo aresztowało Kazimierza Forschera. 31 grudnia został on rozstrzelany w lesie pod Kielcami. W mieszkaniu małżeństwa przeprowadzona została rewizja. 3 grudnia wieczorem do siedziby gestapo została zabrana także Halina Forscher. Oskarżono ją o dostarczanie fałszywych dokumentów osobom narodowości żydowskiej (pośredniczyła w wyrobieniu dowodu tożsamości dla brata męża, Mieczysława Forschera, na nazwisko Mieczysław Reymont). Podczas przesłuchania była bita. Jeszcze tego samego dnia została osadzona w więzieniu w Kielcach. W styczniu 1943 r. Halina Forscher otrzymała zaoczny wyrok sądu, skazujący ją na rok więzienia. 27 kwietnia 1943 r. wydano decyzję o jej przeniesieniu do więzienia w Częstochowie w celu odbycia reszty kary. 3 grudnia 1943 r. Halina Forscher została zwolniona z więzienia i wróciła do Kielc.


Źródło: AIPN Ki, S.67/02/Zn, Akta główne prokuratora w sprawie zbrodni zabójstw Polaków w więzieniu kieleckim w latach 1939–1945, t. 2; APC, Niemiecki Zakład Karny w Częstochowie, sygn. 3736, k. 1–7; APKi, Więzienie w Kielcach, sygn. 1138, 1146; www.straty.pl.

Autor: Edyta Krężołek

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF