× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Erbel Stefan

Erbel Stefan, urodzony 31 lipca 1920 r. w Szydłowcu, syn Piotra i Bronisławy z domu Misztal, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, kawaler, zawód: malarz pokojowy, zamieszkały w okresie okupacji w Szydłowcu.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Aresztowany 26 lutego 1943 r. przez funkcjonariuszy policji bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu przy ul. Malczewskiego w Radomiu. Powodem aresztowania Stefana Erbela była podjęta przez niego próba przekazania mężczyźnie narodowości żydowskiej (nazwisko nieznane) polskiej karty rozpoznawczej (Personalausweiss). Skazany został przez sąd na karę osadzenia w obozie koncentracyjnym. 17 marca 1943 r. przetransportowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz (numer obozowy 108 981). W tym samym roku przeniesiony do obozu koncentracyjnego Mauthausen, a stamtąd prawdopodobnie pod koniec wojny do innego obozu (brak daty oraz danych o miejscu przeniesienia). Przeżył okupację.


Źródło: APMA-B, Księgi Pamięci; APR, Więzienie w Radomiu, E-38. Arkusz ewidencyjny Stefana Erbela; www.straty.pl.

Bibliografia: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, t. 2, Warszawa–Oświęcim 2006; Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3.

Autor: Sebastian Piątkowski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF