× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Buzowicz Anna z domu Pikus, Buzowicz Wincenty, Różańska Maria

Buzowicz Anna z domu Pikus, urodzona 10 lutego 1916 r. w Berlinie, córka Józefa i Franciszki z domu Łozińskiej, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, mąż: Wincenty, brak danych na temat zawodu, zamieszkała w okresie okupacji w Kozienicach.

Buzowicz Wincenty, urodzony 10 stycznia 1912 r. w Kniażach (powiat złoczowski), syn Józefa i Joanny, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, żona Anna z domu Pikus, zawód: stolarz, zamieszkały w okresie okupacji w Kozienicach.

Różańska Maria, urodzona 29 września 1910 r. w Aleksandrówce (powiat kozienicki), córka Ignacego i Franciszki z domu Fili, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zamieszkała w okresie okupacji w Kozienicach.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Anna i Wincenty Buzowicz zostali aresztowani 10 grudnia 1942 r. pod zarzutem udzielenia pomocy w ucieczce z getta osobom narodowości żydowskiej (Sali Rubinowicz i Else Szwarcman) oraz ich ukrywania. Wraz z nimi aresztowana została ich kuzynka lub znajoma Maria Różańska, którą oskarżono o sprzedanie dowodu osobistego Żydowi. Wszyscy zostali osadzeni w więzieniu przy ul. Malczewskiego w Radomiu, a następnie skazani przez Sąd Specjalny w Radomiu 3 kwietnia 1943 r. na karę śmierci. Wyrok na Annie i Wincentym Buzowiczach został wykonany 17 sierpnia 1943 r. Brak informacji o lasach Marii Różańskiej, wiadomo jedynie, że we wrześniu 1943 r. przebywała jeszcze w więzieniu.


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, B-533. Arkusz ewidencyjny Anny Buzowicz; ibidem, B-528. Arkusz ewidencyjny Wincentego Buzowicza; ibidem, R-277. Arkusz ewidencyjny Marii Różańskiej.

Bibliografia: Bielawski W., Pilichowski C., Zbrodnie dokonane na Polakach przez hitlerowców za pomoc udzieloną Żydom, Warszawa 1981; Piątkowski S., Kozienice w latach wojny i okupacji (1939–1945) [w:] Kozienice. Monografia miasta, red. S. Piątkowski, Kozienice 2004; Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009; Piątkowski S., Za pomoc Żydom osadzeni w więzieniu radomskim, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 3; Urbański K., Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim, Kraków 2004; Wroński S., Zwolak M., Polacy–Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971.

Autor: Sebastian Piątkowski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF