× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Boss Julius

Boss Julius, urodzony 24 lutego 1901 r. w Wólce Tyrzyńskiej (powiat kozienicki), narodowość: volksdeutsch, wyznanie ewangelicko-augsburskie, zawód: rolnik, zamieszkały w okresie okupacji w kolonii Grzędy9 (powiat kozienicki).

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji: 

W okresie okupacji Julius Boss utrzymywał się z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Należał on do środowiska tzw. kolonistów niemieckich, którzy w okresie międzywojennym posiadali obywatelstwo polskie, a w latach okupacji przyjęli volkslistę. Został aresztowany przez żandarmerię niemiecką z Kozienic i 10 maja 1943 r. osadzony w więzieniu radomskim. Powodem aresztowania było ułatwienie ucieczki z getta i udzielenie schronienia osobie narodowości żydowskiej o nieznanych personaliach. Okoliczności, w jakich o fakcie tym dowiedzieli się Niemcy, pozostają nieznane. 2 lipca 1943 r. Boss został skazany przez radomski Sąd Specjalny na śmierć. Wyrok ten wykonano prawdopodobnie 21 kwietnia 1944 r. Można przypuszczać, że długi czas między wydaniem wyroku a straceniem więźnia wiązał się z – zakończonymi niepowodzeniem – staraniami o ułaskawienie skazanego przez generalnego gubernatora Hansa Franka.


Źródło: APR, Więzienie w Radomiu, B-16. Arkusz ewidencyjny Juliusa Bossa.

Bibliografia: Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009.

Autor: Sebastian Piątkowski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF