× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Bartosik Władysław, Bartosik Jan, Kwaśniewski Stefan, Styczyński Zygmunt, Krenz Józefa z domu Przepołowska

Bartosik Władysław, urodzony 1 marca 1903 r. w Łodzi, syn Piotra, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zawód: monter telefoniczny, zamieszkały w okresie okupacji w Łodzi.

Bartosik Jan, urodzony 12 sierpnia 1916 r. w Łodzi, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zamieszkały w okresie okupacji w Łodzi.

Kwaśniewski Stefan, urodzony 2 września 1892 r. w Łodzi, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zamieszkały w okresie okupacji Łodzi.

Styczyński Zygmunt, urodzony 26 listopada 1910 r.2 w Łodzi, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zamieszkały w okresie okupacji w Łodzi.

Krenz Józefa z domu Przepołowska, urodzona 5 października 1913 r. w Łodzi, narodowość polska, wyznanie rzymskokatolickie, zamieszkała w okresie okupacji w Łodzi.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Zygmunt Styczyński, Władysław i Jan Bartosikowie wchodzili na teren getta łódzkiego, gdzie dostarczali żywność i najpotrzebniejsze towary. Przechodzili nocą na żydowską stronę i wymieniali dostarczone artykuły na ubrania. Tym sposobem otrzymali około trzydziestu garniturów, które później sprzedawali. Do prowadzenia akcji wykorzystywali mieszkanie Stefana Kwaśniewskiego. Natomiast Józefa Krenz udzieliła schronienia mężczyźnie narodowości żydowskiej (nazwisko nieznane), który uciekł z getta, i wymieniała się z nim artykułami spożywczymi. W maju 1942 r. wszyscy zostali skazani przez Sąd Okręgowy w Łodzi na kary pozbawienia wolności: Stefan Kwaśniewski – cztery miesiące, Zygmunt Styczyński – jeden rok, Władysław Bartosik i Jan Bartosik – rok i cztery miesiące, Józefa Krenz – pięć miesięcy. Władysław Bartosik decyzją Sądu Okręgowego (Amtsgericht) w Łodzi został umieszczony w więzieniu na Radogoszczu, gdzie przebywał od kwietnia 1942 r. do 11 czerwca 1942 r. Następnie przeniesiono go do więzienia w Sieradzu, gdzie przebywał do 23 września 1943 r. Od 23 września 1943 r. przebywał w więzieniu w Łodzi. 22 października 1943 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (numer obozowy 158 390), a potem w czerwcu 1944 r. przeniesiony do obozu koncentracyjnego Oranienburg, gdzie przebywał do aż wyzwolenia.


Źródło: APŁ, Zakład Karny w Sieradzu, 8129, Akta Stefana Kwaśniewskiego, k. 11–15; ibidem, Akta osobowe Jana Bartosika, 4062, k. 1–24; APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./14330.

Autorzy: Michał Trębacz, Tomasz Gonet

 

2 Inna data urodzenia: 21 listopada 1910 r. [za:] APŁ, Zakład Karny w Sieradzu, 8129, Akta Stefana Kwaśniewskiego, k. 11–15.

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF