× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Bartkiewicz Michalina, Bartkiewicz Roman

Bartkiewicz Michalina, urodzona 7 października 1910 r. w Annowie (powiat poddębicki), mąż Roman, zawód: rolniczka, zamieszkała w okresie okupacji w Sieradzu.

Bartkiewicz Roman, urodzony 23 sierpnia 1886 r., żona Michalina, zamieszkały w okresie okupacji w Sieradzu.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Udzielali schronienia osobom narodowości żydowskiej (nazwiska nieznane). Michalina Bartkiewicz została aresztowana prawdopodobnie w Przywidzu 26 sierpnia 1943 r. Brak bliższych informacji o okolicznościach i dacie zatrzymania jej męża. 2 września 1943 r. obydwoje zostali osadzeni w łódzkich więzieniach (Michalina Bartkiewicz przy ul. Gdańskiej, natomiast Roman Bartkiewicz przy ul. Kopernika)1 . 7 stycznia 1944 r. Michalina Bartkiewicz została przeniesiona do więzienia w Poznaniu, gdzie przebywała do 12 stycznia 1944 r. 13 stycznia 1944 r. osadzona w obozie koncentracyjnym Auschwitz (numer obozowy 74 815), 18 stycznia 1945 r. przeniesiona do obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen, gdzie doczekała wyzwolenia 15 kwietnia 1945 r. Brak informacji o dalszym losie Romana Bartkiewicza.


Źródło: APŁ, Zakłady Karne w Łodzi, 9, s. 8. APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./11819, ankieta – 15.02.1976; ibidem, Numerowe wykazy kobiet; www.straty.pl.

Autorzy: Michał Trębacz, Tomasz Gonet

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF