× Zamknij
× zamknij menu

Indeks represjonowanych

Zwarycz Anna, Bogdan Maria

Zwarycz Anna, urodzona w 1890 r. w Hołubicy (ówczesny powiat brodzki), córka Władysława, narodowość ukraińska, w okresie okupacji niemieckiej zamieszkała w Brodach.

Bogdan Maria, urodzona w 1902 r. w Hołubicy (ówczesny powiat brodzki), narodowość ukraińska, w okresie okupacji zamieszkała w Brodach.

 

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:

Siostry Anna Zwarycz i Maria Bogdan przyjęły pod opiekę osiemnastomiesięczne dziecko, które, przed przesiedleniem do getta, oddał im Żyd o nazwisku Mamuth. Anna Zwarycz była przed wojną i w czasie okupacji sowieckiej zatrudniona przez niego jako gospodyni domowa. Siostry opiekowały się dzieckiem od listopada 1942 r. do kwietnia 1943 r. Za opiekę otrzymały wynagrodzenie materialne i pieniężne. Z powodu opieki nad żydowskim dzieckiem siostry zostały aresztowane w kwietniu 1943 r. Postępowaniu sądowemu podlegała Anna Zwarycz. Maria Bogdan została zwolniona z aresztu. Proces przed Sądem Specjalnym we Lwowie był kilkakrotnie przekładany. Odbył się 30 lipca 1943 r. Anna Zwarycz została uniewinniona, jednak prokuratura niemiecka we Lwowie podważyła wyrok sądu. Nadzwyczajny sprzeciw wniósł Wydział Sądownictwa Rządu Generalnego Gubernatorstwa. Anna Zwarycz została skazana i znalazła się w niemieckim zakładzie karnym w Krakowie, a po jego ewakuacji 1 sierpnia 1944 r. przeniesiono ją do więzienia dla kobiet o zaostrzonym rygorze w Jaworze. Nie wiadomo, jak potoczyły się jej dalsze losy.


Źródło: AFB, Sąd Specjalny we Lwowie, R.137/43; R. 137/113.

Autor: Aleksandra Namysło

Tłumaczenie materiałów źródłowych: Jakub Grudniewski

Wpis pochodzi z:

Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej
Opis oraz publikacja w formie PDF